ಭರವಸೆ ಬೇಕು!

 

ಸಖೀ,
ನೋವು ಉಂಡವರು ಹಳೆಯ
ನೋವನ್ನು ಮರೆತರೆ ಸಾಲದು,
ನೋವು ನೀಡಿದವರೂ ಭರವಸೆ
ತುಂಬುವಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿರಬೇಕು; 
ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಅದೇ
ನೋವನ್ನುಣ್ಣುತ್ತಿರಬೇಕಾಗಬಹುದು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: