ಅಸೂಯೆ!

ಸಖೀ,
ಮೋಂಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನ ಮೊಗ ಚಂದಿರನಂತೆ,
ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಮೋಂಬತ್ತಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಸೂಯೆಯಂತೆ,
ತಾನೊಳಗೊಳಗೇ ಬೆಂದು
ಕರಗಿ ಹೋಗುತಿಹುದಂತೆ!

One Response to ಅಸೂಯೆ!

  1. ಬದರಿನಾಥ ಪಳವಳ್ಳಿಯ ಕವನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಟ್ಟುಂತಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: