ಬಂದುಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ!

 

ಬಾಪೂ, 
ಅಷ್ಟೂ ಮಂದಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರಲ್ಲಿ
ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಾದರ್ಶಗಳ ಪಾಲನೆಯ ತುಡಿತ ಮನಗಳಲ್ಲಿ

ಮಾರಿಗೊಂದು ಬಾರು ಮಾರುತಿಹುದು ಮದ್ಯ ಜನರ ಮೋಜಿಗಾಗಿ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ, ಜನಸೇವೆಯದು ಬರಿಯ ಸೋಗಿಗಾಗಿ

ಸತ್ಯ ನುಡಿಯದೇ ವರುಷಗಳೇ ಸಂದವು, ಆಗ್ರಹ ಇನ್ನಾವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಬಡಜನರನ್ನು ತುಳಿದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಹಿಂಸಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಅಹಿಂಸೆ ಬೋಧಿಸಿಹ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಅಮಾಯಕರು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ನೇತಾರರ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲಾ
ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿಹೊಡೆದು ಮೆರೆವ ಗಾಂಧಿ ನಾಮಧೇಯಿಗಳೆಲ್ಲಾ

ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂದು ಸಂಶಯ ಮಹಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯೇನು
ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ಗಾಂಧಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಹಾತ್ಮರೇನು?

ಬಂದುಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒದ್ದೋಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯತುಂಬಲೆಮ್ಮಲ್ಲಿ
ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ನೂರೈಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿರುವ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: