ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ!

 

 

ಸಖೀ,
ಆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ 
ಈ ಜೀವನದ 
“ಅರ್ಥ” ಮೊದಲೇ 
“ಸಿದ್ಧ” ವಿತ್ತು;
ನೋಡು, 
ಆತನ ಹೆಸರೇ 
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಂದಿತ್ತು!

One Response to ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ!

  1. Latha shenoy ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    wah! Houdallave

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: