ಮೆಚ್ಚಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ!

 

ಸಖೀ,
ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿದವರ
ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದೆಮ್ಮ
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ;

ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ
ಮೂಡಿಸಿದರಷ್ಟೇ
ಅದಕೂ ಅರ್ಥ
ಬರಬಹುದಲ್ಲಾ?

One Response to ಮೆಚ್ಚಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ!

  1. Latha shenoy ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Barabahudu barabahudu.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: