ಅದನ್ನೇ ಜೀವನವೆನ್ನುವೆಯಾ?

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರಾಗದವರಿಗಾಗಿ
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ದಕ್ಕದ ಮರೀಚಿಕೆಗಾಗಿ
ಬಾಳುವುದನ್ನೇ ಜೀವನ ಎನ್ನುವೆಯಾ?

ಮನದಾಸೆಗಳನ್ನು ಮನದೊಳಗೇ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿ
ಮುಖವಾಡದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವಿಡೀ ನಾಟಕವಾಡಿ
ಬಾಳುವುದನ್ನೇ ಜೀವನ ಎನ್ನುವೆಯಾ?

ನಮ್ಮ ಜೀವನವ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮವರೆಂಬವರಿಗಾಗಿ
ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಮ್ಮವರ ಒಲವಿಗಾಗಿ
ಬಾಳುವುದನ್ನೇ ಜೀವನ ಎನ್ನುವೆಯಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: