ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ?

 

“ಸಖೀ,
ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ನೀನದೆಲ್ಲಿದ್ದೆ, 
ನಿಜ ಹೇಳು”

“ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ 
ಸದಾ ಇರುವ ನೀ
ಅದನರಿತಿಲ್ಲವೇ, 
ನಿಜ ಹೇಳು”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: