ಆ ಶಕ್ತಿಯೇನು?

ph

ಮನದೊಳಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಾಗಲೇ
ನನ್ನ ಈ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗುಮೂಡಿಸುವ
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೇನು?

ಅವುಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಒಳಗೆ ಕಾಡಿದರೂ
ನನ್ನ ಈ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮೂಡಿಸುವ
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಈ ಸಂಚಲನವೇನು?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: