ನಾ ಬಂಧಿ!

 

 

ಸಖೀ,
ಚಂದಿರನ ಕಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ಕಣ್ಣೂ ಮಿಟುಕಿಸಿದರೂ ತಾರೆಗಳು
ಮಾರುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ, ಹೇಳು ಆತನದೆಂತಾ ಮರುಳು?
ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ನೀನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೂ ಮಿಟುಕಿಸಿದ್ದೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು
ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನಾ ನಿನ್ನೊಲವಿನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: