ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!

 

ಕೃಷ್ಣಾ,
ನಿನ್ನನ್ನು
ಕೊಂಡಾಡುವ
ಶಕ್ತಿಯ
ನೀಡೆನ್ನಲಾರೆ
ನಾನಿನ್ನಲಿ;

ನನ್ನ ನಡತೆ
ನಿನ್ನಿಂದ
ಕೊಂಡಾಟದ
ಮಾತ
ಹೊರಡಿಸಲಿ!

Advertisements

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Latha shenoy ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Thathhastu.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: