ಈರುಳ್ಳಿಯ ಜಾಯಮಾನ!

ಸದಾ ಕಣ್ಣೀರು
ಇಳಿಸುವುದೇ 
ಈ ಈರುಳ್ಳಿಯ 
ಜಾಯಮಾನ,

ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 
ದೊರೆಯುವಾಗ
ಹೆಚ್ಚಲು ಕೂತವರ 
ಕಣ್ಣೀರು;

ಬೆಲೆ ಏರಿರುವಾಗ
ಖರೀದಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರ
ಕಣ್ಣೀರು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: