ಕತೆ-ವ್ಯಥೆ!

 

ಸಖೀ, ಎಂದೋ 
ಜೊತೆಗಿದ್ದವರನ್ನು
ನೆನೆನೆನೆದು
ಇಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ
ಹುಡುಕುವುದೇ
ಈ ಬಾಳಿನ ಕತೆ,
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಥೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: