ನಿನಗೂ ಹೀಗೇ ಏನು?

ನಾನು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೀನು
ನೀನು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು
ಬಂದು ಮಾತಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು
ನಿನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆಯೇನು?

ಈಗೀಗ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ 
ಕರೆಯದೇ ಬಂದರೂ ನೀನು 
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾನು
ಕರೆಯುತ್ತವೆ… ಕಂಬನಿಗರೆಯುತ್ತವೆ
ಈ ಕಂಗಳು, ನಿನಗೂ ಹೀಗೇ ಏನು?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: