ಸಿದ್ಧ-ರಾಮರಾಜ್ಯ!

ಸಖೀ,
ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಸಿದ್ಧ
ಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಸಿಗುತ್ತವೆ ಸಿದ್ಧ ತಿನಿಸುಗಳು
ಸಿದ್ಧ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು
ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ
ದಕ್ಕಿದ ರಾಮರಾಜ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧ
ಹೂಂ… ಸಿದ್ದ-ರಾಮರಾಜ್ಯ!
Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: