ಒಳಗಿತ್ತು ಒಲವು!

ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆತಿದ್ದೆ
ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದಿದ್ದೆ
ನೀನು ನನ್ನವಳಲ್ಲ
ನೀನು ನನ್ನೊಳಗಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ನೆನಪೂ ನನಗಿಲ್ಲ
ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಸಾರಿ 
ಸಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನಲ್ಲಾ;

ಇಂದು ನೀನು ಒಮ್ಮೆಗೇ
ನನ್ನೆದುರು ಬಂದು ನಿಂತಾಗ
ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತು 
ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲಿ
ಬಂಧಿಯಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲಾ!?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: