ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ!

ಸಖೀ,
ಜನ ಹೊಗಳಿ ಅದೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರೂ
ಅದ್ಯಾವ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲೆನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದರೂ
ನನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲಾವುದೂ ಇಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: