“ಕೋಟು”ಗಳು!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ
ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು 
ದಿನಾ ರವಾನಿಸುತ್ತಲಿದ್ದ 
ಯಾರು ಯಾರದೋ 
ನೀತಿಸಂದೇಶಗಳಿಂದ 
ನಿನ್ನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ
ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಖಾತ್ರಿ
ನನಗಿನಿತೂ ಇಲ್ಲ;
ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮನದ
ಪರಿವರ್ತನೆಯಂತೂ
ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ!

One Response to “ಕೋಟು”ಗಳು!

  1. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತಲ್ಲ ಸಾರ್!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: