ನೋವು ಉಳಿದುಬಿಡುವುದು!

 

ಸಖೀ,
ಮನನೋಯಿಸಿದವರ
ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದೋ?
ನನ್ನಿಂದ
ಮನನೊಂದವರ
ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದೋ?
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ
ಆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಿತೋ?
ಆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ
ಈ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಿತೋ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಲಭದಲಿ
ಗೊತ್ತಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ನಾನು ಸರಿ
ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಅವರೂ ಸರಿ;
ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ
ತಿಕ್ಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಕಾಲವೇ
ಸರಿದುಹೋಗುವುದು;

ಕಾಲನ ಜೊತೆಗೆ
ನಾ ನಡೆದು
ಹೋದಮೇಲೆನ್ನ
ನೋಯಿಸಿದವರ
ಹಾಗೂ ನನ್ನಿಂದ
ಮನನೊಂದವರ
ಮನಗಳಲ್ಲಿ,
ಒಂದು ನೋವು
ಉಳಿದುಬಿಡುವುದು!
**********

One Response to ನೋವು ಉಳಿದುಬಿಡುವುದು!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಬೇಕೆಂದೇ ನೋಯಿಸದೆ ಇರುವಾಗ ಆಗುವ ಮನೋ ತಾಪಗಳೇ ಹೀಗೆ…

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: