ಒಲವಿನ ಸೆಳೆತ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ
ತನಕ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಒಲವಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದ ಮೇಲೂ
ನಾನು ನಾನಾಗಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!

ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನದೆಲ್ಲೋ
ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯ
ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಿದಷ್ಟೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೇ
ಇದ್ದನುಭವ, ಆದರೀ ಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಯ!

One Response to ಒಲವಿನ ಸೆಳೆತ!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಆಕೆಯೇ ಮನದಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವಾಗ ದೂರ ಸನಿಹಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ…

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: