ನನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದೆ!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಬಳಿ
ನೀನಿರುವಾಗ
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದೆ;

ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು
ದೂರವಾದಂತೆಲ್ಲಾ,
ನೀನು ನನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: