ಒಲವಾಗಿದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ!

(ಹಿಂದೀ ಗೀತೆಯ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ)

ಮನ ನುಡಿದಿದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಇದೇನಾಗಿದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಬಾನು ಏಕೆ ಹೊಸದಾಗಿದೆ
ನಾ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಹುಚ್ಚು ತಂಗಾಳಿ ನುಡಿದಿದೆ
ಒಲವಾಗಿದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ

ಹೂದೋಟದ ಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪತಂಗಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದೆ
ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿತ್ತೊಂದು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟದ ನಾಚುತಿಹ ಮೊಗ್ಗು
ಒಂದು ದಿನ ಹುಚ್ಚುಮನದ ಭ್ರಮರವೊಂದು ಬಂದು ನಿಂತಿತು
ಹೊಸ ರೂಪ ತಳೆದ ಮೊಗ್ಗು ಮೈದೆರೆದು ನಿಂತಿತು
ಕರೆದೆಲ್ಲರ ಕೇಳಿತು ತನಗೇನಾಗಿದೆಯೆಂದು
ಹೂಗಳು ನಕ್ಕವು ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಒಲವಾಗಿದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ

ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಘರಾಜನ ಈ ಕತೆಗೂ ಕಿವಿಯಾಗಿ
ಗಿರಿರಾಜನ ತೊರೆದು ನದಿ ಹರಿದಿತ್ತು ಸಮುದ್ರನೊಂದಿಗಿನ ಮಿಲನಕ್ಕಾಗಿ
ಓಲಾಡುತ್ತಾ, ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ, ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, ವಾಲುತ್ತಾ
ತನ್ನತನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಸಾಗರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ
ಒಲವಿನ ಜಾದೂವನ್ನು ತಾನೇ ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಚಂದಿರನುದಯಿಸಿದನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಒಲವಾಗಿದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: