ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ?

 

ಸಂಸಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು, ಈ ಗುರೂಜಿಗಳು (ಜಾತಿ, ಮತ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಭೇಧವಿಲ್ಲದೇ) ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ:ಸಂಸಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವುದು ಆಗಿರುವಷ್ಟು ಕಶ್ಃಟ ಈ ಗುರೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗುರೂಜಿಗಳ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ಅವರ ಅನಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸಂಸಾರಸ್ಥರ ಉಡುಗೆಗಳು ಅವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಗುರೂಜಿಗಳ ಧರ್ಮಬಾಹಿರ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಹಲವುಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಆ ಗುರೂಜಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸತ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ದೂರು ನೀಡಿದವರ ಬದುಕು ಮುಂದೆ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಸಂಸಾರಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: