ಅರ್ಥವಾಗದೇ ವ್ಯರ್ಥ!

 

ಸಖೀ,
ನೀನು ನನ್ನನ್ನು
ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಾನು ಪುಟಗಳಷ್ಟು
ಬರೆಯಲೇಬೇಕಾದ
ಅಗತ್ಯಯಿದೆಯೆಂದಾದರೆ,
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ,
ಆ ಬರವಣಿಗೆಯೂ ವ್ಯರ್ಥ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: