ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಜ!

 

ಸಖೀ,
ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೆಯೇ ಮನುಜನೊಳಗೂ ಸಹಜ
ಮಳೆ ಸುರಿವಾಗ ಕೊಡೆ, ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ ನೆರಳ ಹುಡುಕುವನು ಮನುಜ;
ಅನ್ಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಏರುಪೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಬೇಡ
ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: