ಕೇಳದಿರಿ ಯಾರೆಂದು!

ಕೇಳದಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಖೀ ಯಾರೆಂದು ಹೀಗೆ ಜೋರಾಗಿ
ಈ ಸಖೀ ಯಾರು ಎಂಬ ಗುಟ್ಟನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಿಚ್ಚಿ;

ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಂತೂ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ,
ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಸುಸ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ “ಲೈನ್” ಹಚ್ಚಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: