ಸಖೀ ಯಾರು?

ಸಖೀ,
ಈ ಮನಕೆ ಬೇಸರವಾದಾಗಲೂ
ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವವಳು ನೀನೇ,

ಮನದಿ ಸಂತಸ ತುಂಬಿದಾಗಲೂ
ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವವಳು ನೀನೇ;

ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನಡುವಣ ಈ ಬಂಧಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಯತ್ನದಲಿ ಸೋತೆ,

ನನ್ನ ಓದುಗರೆಲ್ಲರದೂ ಈಗಂತೂ
ಈ ಸಖಿ ಯಾರು ಎಂಬುವ ಮಾತೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: