ಅಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನೀನು!

(ಇದು ಹಿಂದೀ ಗೀತೆಯ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ)

ನಿನ್ನಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನೀನು
ನನ್ನ ಗೀತೆಯನಮರಗೊಳಿಸು
ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನೀ
ನನ್ನ ಒಲವನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸು

ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗು ಇಲ್ಲದಿರಲಿ
ಜಾತಿಯ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಕೇವಲ
ಮನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಲಿ
ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ
ನೀನೀ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಅಮರಗೊಳಿಸು

|| ನಿನ್ನಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನೀನು
ನನ್ನ ಗೀತೆಯನಮರಗೊಳಿಸು||

ಆಗಸದ ನೀರವತೆ ತುಂಬಿಹುದು 
ನನ್ನೀ ಏಕಾಂಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ
ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾ
ನೀನು ನನ್ನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನುಸಿರನ್ನು ನೀಡಿ ನೀನು ಈ
ಸಂಗೀತವನು ಅಮರಗೊಳಿಸು
ಸಂಗೀತವನು ಅಮರಗೊಳಿಸು
ನನ್ನ ಗೀತೆಯನಮರಗೊಳಿಸು!

ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ
ಈ ಜಗವೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿಹುದು
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜಯಿಸಿದರು
ಸೋಲಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗುಳಿದಿಹುದು
ನೀನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮನಸೋತು
ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸು
ನೀನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮನಸೋತು
ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸು

|| ನಿನ್ನಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನೀನು
ನನ್ನ ಗೀತೆಯನಮರಗೊಳಿಸು||

 

ಮೂಲ ಗೀತೆ:

One Response to ಅಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನೀನು!

 1. D ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಸುರೇಶ್ ಸುಂದರ ಭಾವಾನುವಾದ…
  ಈ ಸಾಲುಗಳು…
  ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗು ಇಲ್ಲದಿರಲಿ
  ಜಾತಿಯ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ
  ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಕೇವಲ
  ಮನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಲಿ….

  ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದ್ದು….

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: