ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡು!

(ಗಝಲ್ ಒಂದರ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ)ಅಲೆಮಾರಿಯಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನೂರ ತಲುಪಿಹೆ ನೋಡು
ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೇಟಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡು

ನನ್ನ ಗಮ್ಯವಿಹುದೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಠಿಕಾಣಿಯದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ
ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ನಾ ಹೋಗುವುದಿನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ
ಯೋಚಿಸಲಾದರೂ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯವಕಾಶವನು ನೀಡು

ನನ್ನೀ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಳವೊಂದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿಹೆ ನಾನು
ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳನೀ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓರಣಗೊಳಿಸಿಹೆ ನಾನು
ನನ್ನೀ ಕಂಗಳಿಗೂ ನೀನು ಸೋನೆಯ ಅವಕಾಶವನು ನೀಡು

ಇಂದಿನೀ ಇರುಳು ನೀನು ನನ್ನೊಲವಿನ ನೋವಿನಗಾಥೆ ಕೇಳು
ಅದುರುತಿಹ ನನ್ನೀ ಅಧರಗಳ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೇಳು
ಮನದಿಂಗಿತಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗರುಹುವ ಅವಕಾಶವನು ನೀಡು

ಹೀಗೆ ಮರೆಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ ನೀನು
ಒಲವಿನ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ ಮೋಸ ತುಂಬಿರುವ ನೀನು
ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕಾರು ಇಂಥ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನು ನೀಡು

One Response to ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡು!

  1. Anamika ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೀ ಭಾವಾನುವಾದ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: