ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕಾದಿದ್ದೇ!

ಸಖೀ,
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಮೂಲೆಯಲಿ ನಾನು
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು
ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೆ
ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ

ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ನಾನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಂಡು ತಾ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ
‘ನನ್ನ ಮೇಲಿನಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯ’ ಎಂದಿದ್ದ
ನನ್ನ ಕಂಗಳನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬದಂಥಾಗಿದ್ದೆ

‘ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು’
ಅಂದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪರ್ಥ ನೀಡಿಯಾಗಿತ್ತು 
‘ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನದಲ್ಲ ಬರಹಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ’
ಅಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಅರಿತಿದ್ದೆ

ಪರಸ್ಪರರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿತ್ತು
ಒಂದರೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತುಂಬಿತ್ತು
ಇದೆಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯವೋ ನಾನರಿಯದಾದೆ
ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೆ

ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಸಹೃದಯರ ನಡುವೆ
ಬೆಳೆವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ನೇಹದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ
ಕೆಟ್ಟವರು ಬಹಳವಾದರೂ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ಸಿಕ್ಕರೂ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕಾದಿದ್ದೇ!
*************************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: