ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಗೋಡ್ಸೆಯಲ್ಲ!

 

ಸಖೀ,
೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲ
ಮಹಾತ್ಮರ ನಿಧನ ೧೯೪೬ ರಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು
ಗೋಡ್ಸೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನಲ್ಲ
ಗೋಡ್ಸೆ ಕೊಲೆಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಂಧಿಯನ್ನಾಗಿತ್ತು

ಮಾಹಾತ್ಮರ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದು ೧೯೪೬ ರಲ್ಲೇ
ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜವಾಹರಲಾಲನಾಗಿತ್ತು
ನಂತರ ಉಸಿರಾಡುತಿದ್ದುದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಷ್ಟೇ
ಅವರಿಗೆ ಸಾಯಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು

ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ಇಂತಹ ಆಷಾಢಭೂತಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ
ಅಂತ್ಯವಿರಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ
ಶೊಕೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟರವರು
ಜನರ ರಕ್ತದಿಂದ ಹಾಸು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡರವರು!

ಈ ಭಾಷಣವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ:
http://www.youtube.com/watch?v=6OHcONciNRs

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: