ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರ!

ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ನೀರು ನೀಡಿ
ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನಿನ್ನಾರೋ
ತಂದು ಬೇರೂರಿಸಿದರು ಈ
ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ

ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇತ್ತು
ತಂತಿಯ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿ ಹಾಗೂ
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಸಿಂಚನವೂ
ಇತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ

ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಸೂರ್ಯನ
ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲೂ
ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆದು
ನಿಂತೆ ನಾ ಬಲಿಷ್ಟಳಾಗಿ

ಬೇಲಿಯನ್ನಾರೋ ಕಿತ್ತು ಕದ್ದೊಯ್ದರು
ರೆಂಬೆಗಳನ್ನಾರೋ ಕಡಿದು ತೆಗೆದರು
ಆದರೂ ಬೆಳೆದು ನಿಂತೆ ನೋಡಿ
ನಾನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ

ವಾಹನಗಳ ಮೈಸೋಕಿದರೆ ನನ್ನ
ರೆಂಬೆಗಳ ಕಡಿದುಹಾಕುವರೆಂಬ
ಅರಿವು ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ

ಈಗ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು
ನಾ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು
ಮನಬಂದಕಡೆಗೆ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ
ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ!
**************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: