ನಿಜ ಮನುಜ!

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮಲ್ಲೀ
ಕ್ಷಮೆಯ
ಮಾತೇನು?
ಇಂದು ನೀನು
ನಾಳೆ ನಾನು

ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹಜ
ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಾ
ತಪ್ಪು ಆಗದಂತೆ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ
ಮನವಿರುವವನೇ
ನಿಜ ಮನುಜ!
******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: