ಮಥನ ನಡೆದಿದೆ ಮನದೊಳಗೆ!

ಸಖೀ,

ಬರೆಯಬಾರದೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋಣ ಎಂದು ಕೂತಾಗ ಬರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮನದೊಳಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಏಕೆ ನಡೆಯುತಿರುವಂತಿಹುದೋ
ಅಮೃತ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲದು ಏನೇನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಕ್ಕಲಿಹುದೋ

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಜನರ ದಂಡು ಇತ್ತು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಕತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾವಸ್ಪಂದನ ಇರುವತನಕ
ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಖಿ ನೀನು ನಿನ್ನಿರುವು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಇರುವತನಕ

ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವ, ಚಂದ್ರನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ತೋರಿಸುವಾಸೆ ಇಲ್ಲ
ನನ್ನೀ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ  ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ಲ!
****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: