ಅಳು-ಕಣ್ಣೀರು!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು
ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದರೆ
ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅತ್ತಂತೆ
ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಮನ ಅಳುವಾಗೆಲ್ಲಾ
ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು
ಸುರಿಸಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ!
 ****************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: