ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳೇಕೆ?

 

 ಸಖೀ,

ನಾ ನಿನಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಒಲವಿನ ಓಲೆ
ತಲುಪಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಿನ್ನ ವಿಳಾಸವ
ನೀನದಾಗಲೇ ತೋರುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲಾ
ಮುಖಾರವಿಂದದಲಿ ಮಂದಹಾಸವ

ನಮ್ಮ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಕಣೇ ನಮಗೀ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು
ಹಗಲಿರುಳೂ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು!

ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನೆವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾ
ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ
ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಳಗೇ ಮಾತ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ
ನನ್ನ ಸನಿಹ ನಿನ್ನ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ!
 **********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: