ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನಸಿದ್ದರೆ!

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನಸಿದ್ದರೆ
ಮತ ನೀಡಿದವರ ನೆನಪಿದ್ದರೆ
ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಬೇಕು,

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಿರೆ
ಮತ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಮರೆತರೆ
ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ
ಮುಖಕ್ಕುಗಿದು ದೂರತಳ್ಳಬೇಕು;

ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಆ
ಮೊದಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರಿಂದು
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೇ ಜಯ ಮುಂದೂ,

ಎರಡನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿಹುದು ಗೊತ್ತು
ಅಂಥವರು ಮತ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ
ಸೋಲಿಸೋಣ ಬಾರದಂತೆ ಎಂದೂ!
*****************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: