ಇಂದು ಮತ್ತೇರಿ ಓಲಾಡುತಿದೆ!

||ಇಂದು ಮತ್ತೇರಿ ಓಲಾಡುತಿದೆ,
ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸೂ
ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಗುತಲಿದೆ,
ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸೂ||

ಹೂವುಗಳೇ ಪಾಲಕಿ ಶೃಂಗರಿಸಿ,
ಅಲೆಗಳೇ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಡಿಸಿ
ನದಿ ನೀನು ಕನ್ನಡಿಯಾಗು,
ಕಿರಣವೇ ನೀ ಸೆರಗನು ಹೊದಿಸು

ಇಂದೀ ಜೋಗಿಣಿ ಆಗಿಹಳು ಮದುಮಗಳು,
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾರಿಹೋಗುವೆ ಅನುತಿಹಳು

||ಇಂದು ಮತ್ತೇರಿ ಓಲಾಡುತಿದೆ,
ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸೂ
ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಲು ಹಾತೊರೆಯುತಿದೆ,
ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸೂ||

ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ,
ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರೋಣ ಬಾರೇ
ಮತ್ತೇರಿಸುವ ದಿನ ಇದೆ ಹೀಗೆ,
ಹೇಗಿರಲಿ ನಾನು ದಾಹ ತೀರಿಸದೇ 
ನಿನ್ನವನು ನಾನು, ನೀನು ನನ್ನವಳು ನಿನ್ನಾಣೆಗೂ, 
ನಿನ್ನವಳು ನಾನು, ನೀನು ನನ್ನವನು ನನ್ನಾಣೆಗೂ

||ಇಂದು ಮತ್ತೇರಿ ಓಲಾಡುತಿದೆ, 
ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸೂ
ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಲು ಹಾತೊರೆಯುತಿದೆ, 
ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸೂ||

ರೋಮ ರೋಮ ಹಾಡುತಿದೆ ಗೀತೆ, 
ಅಂಗಾಂಗದಲೂ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ
ಬಾಳಿನಾ ಸುಖ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಪಡೆದೆ, 
ಎಂತೋ ಏನೋ ಬಂತು ಈ ಗಳಿಗೆ
ಇಂದು ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟಿಹೆ ನಾನು, 
ಕುಣಿಯುತಿಹೆ ಮನದ ಜೊತೆ ನಾನೂ

|ಇಂದು ಮತ್ತೇರಿ ಓಲಾಡುತಿದೆ,
ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸೂ
ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಲು ಹಾತೊರೆಯುತಿದೆ,
ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮನಸೂ||

ಕವಿ ನೀರಜ್ ರಚಿಸಿರುವ, ಸಚಿನ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಡಿರುವ, ಶಶಿ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ರಾಖಿ ಅಭಿನಯದ ಶರ್ಮಿಲೀ ಚಿತ್ರದ, ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡೊಂದರ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: