ಅತ್ತಿದ್ದರೇ?

ಸಖೀ,
ಕಾವೇರಿ
ನೀರಿಗಾಗಿ
ಬೀದಿಗಿಳಿದು
ಕಾದಾಡಿದರೆ
ಹರಿಯುವುದು
ಅಮಾಯಕರ
ನೆತ್ತರೇ,

ಅವಕಾಶ
ಸಿಕ್ಕಗಲೆಲ್ಲಾ
ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ
ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಬ
ಈ ನಾಯಕರು
ನಿಸ್ವಾರ್ಥರಾಗಿ
ಎಂದಾದರೂ
ಅತ್ತಿದ್ದರೇ?
*****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: