ಅಪಾಯಕಾರಿ!

ಸಖೀ,
ನಗರದಲ್ಲಿನ
ವಾಹನದಟ್ಟಣೆಯ
ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ
ಜನಸಂದಣಿಯೂ
ಬಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ;

ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ
ಮನಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಲಗ್ಗೆ,
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು
ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ
ಜೇಬಿಗೇ ಕತ್ತರಿ!
*********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: