ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ಮೀರಿ!

ಸಖೀ,
ಕೇವಲ
ವಾಸ್ತವವನ್ನೇ
ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು,
ಇದ್ದುದನ್ನೇ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು,
ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಎಂತಿರಬಹುದು
ಹೇಳು ನಮ್ಮ
ಈ ಜೀವನ?

ಆಗಾಗ,
ನಮ್ಮದೇ
ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದಲ್ಲಿ,
ಅದ್ಯಾವುದೋ
ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ,
ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು,
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು,
ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ
ಈ ಬಾಳು ಆಗಬಹುದು
ಅಭಿರುಚಿಭರಿತ
ಜೀವನ!
*******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: