ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ!

ಸಖೀ,
ಆ ದಿನಗಳಲಿ
ಗಂಜಿ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಹುರುಳಿ ಸಾರು
ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ;

ಉಂಬಾಗೆಲ್ಲಾ
ಜೊತೆಗಿದ್ದರು 
ತಮ್ಮ ತಂಗಿ
ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ;

ಇಂದು
ನೋಡು
ಈ ತಿನಿಸುಗಳ
ಹೆಸರುಗಳೇ
ವಿಚಿತ್ರ;

ಮೌನದಲಿ
ಉಣುತಿಹುದು
ಅಲ್ಲೊಂದು 
ಇಲ್ಲೊಂದು 
ಜೀವ,
ಮನೆಯೊಂದು
ಸ್ಥಬ್ಧ ಚಿತ್ರ!
*****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: