ಸಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋಣವೇ?

ನಾವು, ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ  ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಯಾರಾದರೂ, ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ  “Two Birds is flying” ಎಂದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡಲೇ, “ಅದು ತಪ್ಪು Two birds are flying” ಎಂದು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ, “ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂತಿದೆ”, “ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ”, “ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳು ಗೂಢಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ನಾವು  ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ.

“Tears are flowing like a pond” ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ ಕೂಡಲೇ.

“Pond doesn’t flow” ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ.  

ಆದರೆ, “ಕಣ್ಣೀರು ಕೊಳದಂತೆ ಹರಿದಿದೆ” ಅಂದರೆ ಮಾತಿಲ್ಲದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹತ್ತಾರು ಸಿಗಬಹುದು.

ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ನನ್ನಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ತಾವೂ ವಹಿಸುತ್ತೀರಾ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: