ಹಣೆ ಬರಹ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ 
ಹಣೆಯ
ಮೇಲೆ

ಮೂಡುವ
ಗೆರೆಗಳ
ನಡುವೆ

ಬರೆದಿಹುದು
ನೋಡು
ನನ್ನ

ಹಣೆ
ಬರಹ!

*****

One Response to ಹಣೆ ಬರಹ!

  1. Nanaiah DC ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಹಣೆ ಬರಹ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಆ ಗೆರೆ ಮೂಡಿದ ಹಣೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ?.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: