ನುಡಿವಂತೆ ನಡೆ!

ಸಖೀ,
ಮಾತೆತ್ತಿದರೇ
ಗುರುಗಳೇ
ಗುರುಗಳೇ
ಎಂಬ ನಿನ್ನ
ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು,

ನೀನೆಲ್ಲವನೂ
ನನ್ನಿಂದಲೇ
ಕಲಿತಿರುವೆಯೆಂದು
ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ
ಎಂಬ ಉಪಚಾರದ
ಆ ಮಾತುಗಳು,

ಆದರೂ,
ಇಂದು ನಾಡೆಲ್ಲಾ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು
ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ
ನಿನಗೆನ್ನ ನೆನಪೂ
ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡು,
ನಿನ್ನನ್ನರಸುತ್ತಿವೆ 
ನನ್ನೀ ಕಂಗಳು!
*********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: