ಓದುಗರ ಸ್ನೇಹ!

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ

ಓದಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
ಹತ್ತಿರ ಬರುವವರಿಗೆ,
ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ,
ಆ ಬರಹಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ,
ನಿಸ್ವಾರ್ಥರಾಗಿ ನಾವು
ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಪರಿಯೂ 
ಇಷ್ಟವಾದರಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ
ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: