ನೀ ನಗುತಿರು!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ನಗು
ನನಗಾಗಿಯೇ
ಆಗಿರಬೇಕು
ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, 
ಆದರೆ, ನೀನು 
ಸದಾ ನಗುತಿರು;

ನಿನ್ನ ನಗು
ಸದಾ ಅನ್ಯರನ್ನು 
ನಗಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು
ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, 
ಆದರೆ, 
ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲಿ 
ಸದಾ ನೀನಿರು!

 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: