ಶುಷ್ಕ ನಗು!

ಸಖೀ,
ನಾನು ಹೊರಟು 
ನಿಂತಿಹೆನೆಂಬ 
ದು:ಖವನು ನೀನು
ಅದೆಷ್ಟು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ 
ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು;

ನಿನ್ನೀ ಶುಷ್ಕ ನಗು 
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗೂ 
ಮೀರಿ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ
ವೇದನೆಯನ್ನು
ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸುತಿದೆ,
ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿಸಲಾಗದು!

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗಡೆ


ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: