ಸುಂದರ ಕವಿತೆ!

ಸಖೀ,
ನಾನು ಆವಾಗಿನಿಂದಲೂ
ಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, 
ಬರೆಯಲು ಜನ
ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ
ಒಂದು ಸುಂದರ
ಕವಿತೆಯನ್ನು;

ಆಮೇಲರಿವಾಯ್ತು
ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು
ಯತ್ನಿಸದೇ,
ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ
ಇರಬೇಕು ಮನದ
ಮಾತುಗಳನ್ನು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: