ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ…!

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ
ಮನೆಯಂಗಳದ ಖಾಸಗಿ
ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ನೀರಲ್ಲ.

ಪ್ರೀತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿನ
ಹರಿಯುವ  
ನೀರಿನಂತೆ. 

ಅದು ಜೀವನದಿಯ ನೀರು. 

ಓರ್ವನ ಜೀವನದಿಯ
ದಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ
ಹಾಗೂ ದಡಗಳ ಮೇಲೆ
ಹಾದು ಹೋಗುವ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೂ
ಆ ನದಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ
ನೀರು ದಕ್ಕುತ್ತದೆ. 

ಓರ್ವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಅನ್ಯರು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ
ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ,
ತಮ್ಮ ಭಾವಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ,
ಅವರವರ ಹೃದಯಗಳೆಂಬ
ತೆರೆದ ಪಾತ್ರಗಳ
ಗಾತ್ರಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ,

ಪ್ರೀತಿಯು ದಕ್ಕುತ್ತದೆ
ಹಾಗೂ

ದಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. 
ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದು ತಮಗೆ.
ಹಾಗಂತ ಅನ್ಯರೂ
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಿಯ
ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವೂ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ,
ಅನ್ನುವ ಮಾತಂತೂ ಸತ್ಯ!
______________ 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: