ಮೈಮರೆತರೂ…ಕೊನೆಗೆ!


ಪ್ರಕೃತಿಯ 
ಅಚ್ಚರಿಗೆ
ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ
ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಂತೇ
ಮೈಮರೆತು ನಿಂತು 
ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ
ಮೆಚ್ಚಿ, ಕೊಂಡಾಡಿ,
ಕ್ಷಣವೆರಡು ಕಳೆದು
ಮುಂದಡಿಯಿಡೆ 
ಈ ಮಾನವನದು 
ಮತ್ತದೇ ರಾಗ,
ತಾ ಹೆಚ್ಚು 
ತಾ ಹೆಚ್ಚು,
ತಾ ಮುಂದು 
ತಾ ಮುಂದು 
ಎಂದು, 
ಎಂದೆಂದೂ!
________

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ  

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: